Lösningen i Fokus

iSite - Seeing the solution

Nordiska IT-konsulter

Vi ser kopplingar mellan affär och IT hos våra kunder och levererar mervärden. Vi växer med vår produkt, människan och har möjlighet att anpassa oss till framtida behov. Vi ser lösningar ur ett annat perspektiv.

BANK & FINANS

Finansmarknaden möter stora utmaningar i form av vidareutveckling av tjänster och kontinuerliga krav på ökad effektivisering, automatisering och utökad rapportering med bättre kvalitets- och kontrollnivåer.

SENIORA KONSULTER

iSite är sedan många år starkt etablerade med uppdrag hos alla de stora nordiska aktörerna på bank- och finansmarknaden. Med våra erfarna medarbetare kan vi tillgodose att leverera marknadsledande lösningar.

VÅRA UPPDRAGSGIVARE

Vi är etablerade främst inom bank och försäkring. Både bland banker och försäkringsbolag, privata som offentliga. Uppdragen spänner från regulatoriska krav till effektiviseringar.

Bakgrund

iSITE är ett svenskt företag som bildades 2001 för att primärt erbjuda sina tjänster till finansmarknaden i Norden. Vi erbjuder mycket hög kompetens inom IT-sektorn, ur ett affärskunskaps- och teknikperspektiv - från förstudie till förvaltningstjänster. Vi erbjuder numer även tjänster och lösningar för optimering av infrastruktur och hantering av stora databaser mot flertalet branscher.

Affärsidé

Genom att sammanföra insikter och kunskap från management och IT, hjälper iSITE kunden att få ett mervärde i sina IT-investeringar. iSITE ska agera som ett kommunikationslager mellan process, teknik och affär för att säkra att IT-lösningarna anpassas till organisationens verklighet.