Site Login

På iSite arbetar vi inom få och tydliga områden. Regeln är att inom dessa områden erbjuda spjutspetskompetens. Det räcker inte för oss att bara se en affärsmöjlighet på en attraktiv marknad – vi måste veta att vi kan tillföra mer och tydligare värden än andra.

Konsekvensen av vårt tänkande är naturligtvis att vi enbart specialiserar oss inom ett fåtal områden –Inom dessa områden skall vi vara bäst.

Det strategiska

Verksamhetsutveckling

iSite tar en helhetssyn på verksamhetsutveckling, från ledning till medarbetare.

Projektledning

Med vår samlade erfarenheter av projekt, styr vi tryggt och säkert mot målet.

Strategisk rådgivning

Vi tar alla komponenter i beaktande för ditt företags strategi.

Det operativa

Beslutsstöd

Vi analyserar och visualiserar de viktigaste parametrarna du behöver för rätt beslut.

Affärsintegration

Vi vet att hur du får ihop alla delar, det är första steget för ökat resultat.

It-arkitektur

Med våra systemleverantörer är vi i framkant med dagens systemlösningar.