Site Login

På iSITE arbetar vi inom få och tydliga områden. Regeln är att inom dessa områden erbjuda spjutspetskompetens. Det räcker inte för oss att bara se en affärsmöjlighet på en attraktiv marknad, vi måste veta att vi kan tillföra mer och tydligare värden än idag.

Konsekvensen av vårt agerande är att vi specialiserar oss inom ett fåtal områden. Inom dessa områden skall vi vara bland de främsta.

Våra branscher

iSITE har sedan 2001 verkat inom sektorn Bank och Finans. Genom ett samgående med Infobase, erbjuder vi nu också våra produkter och tjänster till flera branscher. Däribland Media, Industri och Transport.

Affärsområden

Consultancy

Genom att sammanföra insikter och kunskap från Management och IT, hjälper iSITE kunden att få ett mervärde i sina IT-investeringar.

Våra erfarna konsulter agerar mellan process, teknik och affär så att kundens IT-lösningar anpassas till organisationens verklighet.

Många av dagens företag möter stora utmaningar i form av vidareutveckling av tjänster och kontinuerliga krav på ökad effektivisering, automatisering och utökad rapportering med bättre kvalitets-och kontrollnivåer.

Vi är etablerade främst inom bank och försäkring. Både bland banker och försäkringsbolag, privata som offentliga. Uppdragen spänner från regulatoriska krav till effektiviseringar.

Vi verkar inom kapitalmarknads, risk, företag-och betalningsområden. Våra uppdrag spänner från regulatoriska krav till effektiviseringar och affärsutveckling.

Med mer än 15 år på marknaden har vårt kunnande givit oss möjlighet att vara en del av många viktiga och intressanta innovationer vilket i sin tur format vårt erbjudande till att hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet.

Vi erbjuder stöd inom projektledning, systemutveckling och rådgivning. Vi åtar oss även att förvalta och avveckla system och applikationer, vilket inte alla i branschen vill engagera sig i.

iSITE - KONSULTER I VÄRLDSKLASS

iSITE är sedan många år starkt etablerade med uppdrag hos alla de stora nordiska aktörerna på bank-och finansmarknaden. Med våra erfarna medarbetare kan vi tillgodose att leverera marknadsledande lösningar.

Infrastructure

Infrastrukturlösningar för alla kundkategorier och över alla sektorer på marknaden. Fokus ligger på att minska kostnader genom att bygga systemen med en effektivare arkitektur.

Genom mångårig erfarenhet minimerar iSITE systemstörningar och problem. Vi effektiviserar och optimerar med bibehållen eller, ofta väsentligt, förbättrad prestanda och tillgänglighet.

Genom att minska komplexiteten, minskar också behovet av licenser, supportkostnader och hårdvara.

iSITE Infrastructure - ökad prestanda och lägre kostnader.

iSITE Infrastructure arbetar teknikorienterat och levererar en plattform som minskar kostnader och ökar effektiviteten på kundens applikationer. Många företag har idag utmaningar med höga kostnader för förvaltning, men också problem med system som inte levererar i tid och genererar många incidenter. iSITE Infrastructure erbjuder teknik och kompetens inom avancerad systemoptimering för ökad prestanda och betydande kostnadsbesparingar.

iSITE INFRASTRUCTURE - ÖKAD PRESTANDA TILL LÄGRE KOSTNAD

Samgåendet mellan iSITE och Infobase 2017 medförde en utökad kundkrets och en ytterligare förstärkning av det totala kompetenserbjudandet. iSITE Infrastructure har mångårig erfarenhet att lösa affärskritiska problem hos våra kunder. Kunderna finns inom alla branscher.

Success Stories

Soft Solutions och iSITE har under många år samarbetat i olika upphandlingar och vi är nu i slutfasen av ett projekt hos en av Sveriges största banker med en implementation av produkten NexRate.

ActiveViam är en produkt som hanterar stora mängder data i realtid, iSITE har tillsammans med leverantören ActiveViam implementerat lösningar på flera avdelningar hos ännu en av Sveriges största banker.