Site Login

Våra konsulter

Nedan hittar du en förteckning över våra konsulter och deras kompetenser, vill du veta mer om någon eller några eller hur vi arbetar med våra konsulter, hör av dig till Jan Flinckman, Mikael Weining eller Mikael Wallin, antingen via länken kontakter eller genom epost till förnamn.efternamn@isite.se

MA, Senior
Roll/Roller: Business Analyst
Kompetens: Genium INET Clearing, Murex, Summit
Tillgänglig: 201810

MH, Senior
Roll/Roller: Consultant
Kompetens: Management, ITIL, Service Delivery
Tillgänglig: 201810

DK, Junior
Roll/Roller: Developer
Kompetens: Java, Spring
Tillgänglig: 201810

YL, Senior
Roll/Roller: Developer
Kompetens: SQL, MSBI, Java, COBOL
Tillgänglig: 201811

DL, Senior
Roll/Roller: Developer, DBA
Kompetens: SQL (Oracle, Microsoft)
Tillgänglig: 201810

TP, Senior
Roll/Roller: Developer
Kompetens: C#, MSSQL, Delphi, VB.Net, Web
Tillgänglig: 201810

MT, Senior
Roll/Roller: Developer, DBA
Kompetens: SQL (Oracle, Microsoft)
Tillgänglig: 201810

Kort om iSite

iSite är ett svenskt företag som bildades 2001 för att erbjuda sina tjänster till finansmarknaden i Norden, med hög kompetens inom IT-sektorn. Ur ett affärs kunskaps- och teknikperspektiv - från förstudie till förvaltningstjänster.