Site Login

Om företaget

iSite är ett svenskt företag som bildades 2001 för att tjäna finansmarknaden i Norden, med hög kompetens inom IT-sektorn. Ur ett affärs kunskaps- och teknikperspektiv - från förstudie till förvaltningstjänster. iSite ger strategisk vägledning och teknik rådgivning till bank- och finansbranschen . Speciellt inom kapitalmarknads, risk, företag- och betalningsområdena.

Med 16 år i marknaden har vårt kunnande gett oss möjlighet att vara en del av många viktiga och intressanta innovationer vilket i sin tur format vårt erbjudande till att hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet.

Affärsidé

Genom att sammanföra insikter och kunskap från management och IT, hjälper iSite kunden att få ett mervärde i sina IT-investeringar. iSite ska agera som en tolk och ett kommunikationslager mellan process och teknik för att säkra att IT-lösningarna anpassas till organisationens verklighet.

about
Personal

Ledning

Önskar du komma i kontakt med någon i ledningen via epost så är deras mailadress motsvarande förnamn.efternamn@isite.se.

Jonas Hansson

VD och seniorkonsult

Jonas Hansson är grundare av InfoBase (nu en del av iSite) och har mer än tjugo års erfarenhet från utveckling och förvaltning av framför allt Oracle-baserade lösningar.

Elisabeth Fagerell

Informations- och ekonomiansvarig

Elisabeth Fagerell har jobbat på iSite sedan starten och hanterar ekonomi och administration.

Jan Flinckman

Kund- och försäljningsansvarig

Jan Flinckman har arbetat med försäljning och affärsutveckling inom IT-branschen sedan slutet av åttiotalet. Jan har stor erfarenhet av system- och tjänsteförsäljning till större företag inom bl.a. bank- och finanssektorn.

Mikael Weining

Verksamhetsansvarig och seniorkonsult

Mikael Weining har 18 års erfarenhet av IT och verksamhet från finansmarknaden, med fokus på förändringsledning. Han har också stor erfarenhet från andra branscher både inom ledningsfunktioner och specialistroller.

Mikael Wallin

Seniorkonsult, ansvarig för systemutveckling

Mikael Wallin har arbetat med systemutveckling sedan mitten av nittiotalet, främst inom bank- och finanssektorn. Han har stor erfarenhet av databaser, C# coh Java, liksom av lösningar för finansiella regelverk.