Site Login

Bakgrund

iSITE är ett svenskt företag som bildades 2001 för att primärt erbjuda sina tjänster till finansmarknaden i Norden. Vi erbjuder mycket hög kompetens inom IT-sektorn, ur ett affärskunskaps- och teknikperspektiv - från förstudie till förvaltningstjänster. Vi erbjuder numer även tjänster och lösningar för optimering av infrastruktur och hantering av stora databaser mot flertalet branscher.

Affärsidé

Genom att sammanföra insikter och kunskap från management och IT, hjälper iSITE kunden att få ett mervärde i sina IT-investeringar. iSITE ska agera som ett kommunikationslager mellan process, teknik och affär för att säkra att IT-lösningarna anpassas till organisationens verklighet.

about
Personal

Ledning

Önskar du komma i kontakt med någon i ledningen via epost så är deras mailadress motsvarande förnamn.efternamn@isite.se.

Jan Flinckman

Kund- och försäljningsansvarig

Jan har arbetat med försäljning och affärsutveckling inom IT-branschen sedan slutet av åttiotalet. Jan har stor erfarenhet av system- och tjänsteförsäljning till större företag inom bl.a. bank- och finanssektorn.

Elisabeth Fagerell

Informations- och ekonomiansvarig

Elisabeth har jobbat på iSite sedan starten och hanterar ekonomi och administration.

Mikael Weining

Verksamhetsansvarig och seniorkonsult

Mikael har 18 års erfarenhet av IT och verksamhet från finansmarknaden, med fokus på förändringsledning. Han har också stor erfarenhet från andra branscher både inom ledningsfunktioner och specialistroller.

Mikael Wallin

CTO och seniorkonsult

Mikael har arbetat med systemutveckling och integration sedan mitten av nittiotalet, främst inom bank- och finanssektorn. Han har stor erfarenhet av databaser, BI, C# coh Java, liksom av lösningar för finansiella regelverk.

Vad innebär GDPR?

Den allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Den innebär i korthet att du får mer insyn och kontroll över dina personuppgifter.

Det ställs nu tydligare krav på hur iSITE och andra företag och organisationer ska hantera dina personuppgifter. Du får även stärkta rättigheter på vissa områden, t.ex när det gäller rätt till information och tillgång till dina personuppgifter.

Läs mer om GDPR på datainspektionens hemsida

Så hanterar vi dina personuppgifter

Hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer om i dokumentet nedan.

Information om behandling av personuppgifter

Kort om iSite

iSite är ett svenskt företag som bildades 2001 för att erbjuda sina tjänster till finansmarknaden i Norden, med hög kompetens inom IT-sektorn. Ur ett affärs kunskaps- och teknikperspektiv - från förstudie till förvaltningstjänster.