Site Login

Om företaget

iSite är ett svenskt företag som bildades 2001 för att tjäna finansmarknaden i Norden, med hög kompetens inom IT-sektorn. Ur ett affärs kunskaps- och teknikperspektiv - från förstudie till förvaltningstjänster. iSite ger strategisk vägledning och teknik rådgivning till bank- och finansbranschen . Speciellt inom kapitalmarknads, risk, företag- och betalningsområdena.

Med 16 år i marknaden har vårt kunnande gett oss möjlighet att vara en del av många viktiga och intressanta innovationer vilket i sin tur format vårt erbjudande till att hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet.

Affärsidé

Genom att sammanföra insikter och kunskap från management och IT, hjälper iSite kunden att få ett mervärde i sina IT-investeringar. iSite ska agera som en tolk och ett kommunikationslager mellan process och teknik för att säkra att IT-lösningarna anpassas till organisationens verklighet.

about
Personal

Ledning

Önskar du komma i kontakt med någon i ledningen via epost så är deras mailadress motsvarande förnamn.efternamn@isite.se.

Anders Åström

VD och seniorkonsult

Anders Åström har mer än tjugo års erfarenhet från utveckling av IT-lösningar och IT-strategier inom framförallt bank- och finanssektorn, såväl inom Sverige som på den internationella arenan.

Jan Flinckman

Kund- och försäljningsansvarig

Jan Flinckman har arbetat med försäljning och affärsutveckling inom IT-branschen sedan slutet av åttiotalet. Jan har stor erfarenhet av system- och tjänsteförsäljning till större företag inom bl.a. bank- och finanssektorn.

Mikael Weining

Verksamhetsansvarig och seniorkonsult

Mikael Weining har 18 års erfarenhet av IT och verksamhet från finansmarknaden, med fokus på förändringsledning. Han har också stor erfarenhet från andra branscher både inom ledningsfunktioner och specialistroller.

Elisabeth Fagerell

Informations- och ekonomiansvarig

Elisabeth Fagerell har jobbat på iSite sedan starten och hanterar ekonomi och administration.